lek.wet.Daniel Płaczkowski Specjalista Chorób Psów i Kotów

Jestem absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Praktyki kliniczne i staż kliniczny odbywałem
w Klinice Specjalistycznej w Poznaniu i Specjalistycznej Przychodni Weterynaryjnej w Częstochowie. Studia podyplomowe z zakresu chorób psów i kotów rozpocząłem na SGGW w Warszawie. Egzamin państwowy z powyższej specjalizacji zdałem w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach.